Wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI pokazuje czy Twoja aktualna masa ciała jest prawidłowa, czy też wymaga konkretnych zmian. Obliczanie BMI jest banalnie proste, gdyż polega wyłącznie na obliczeniu stosunku masy ciała do aktualnego wzrostu.

Specjaliści od dietetyki twierdzą, że wskaźnik BMI jest najbardziej wiarygodnym pośród wszystkich wykorzystywanych w tym celu. Jak dokładnie obliczamy ten wskaźnik?

W przypadku, gdy dana osoba mierzy 180 centymetrów i waży 80 kilogramów, to 80 należy podzielić przez kwadrat wzrostu wyrażony w metrach. Tym sposobem uzyskuje się liczbę, którą należy porównać do odpowiedniej skali. Jeśli Twój wynik znajduje się pomiędzy 18,5 – 24,9 to możesz być zadowolony, gdyż nie posiadasz nadwagi. Natomiast w sytuacji, gdy wskaźnik utrzymuje się pomiędzy 25 – 29,9, to mamy już do czynienia z nadwagą.  Każda wartość przekraczająca 30, to już otyłość. Przy wskaźniku > 40 mamy do czynienia z otyłością olbrzymią. Wówczas ludzie potrafią ważyć nawet ponad 200 kilogramów. Przy takiej otyłości wielu ludzi nie rusza się już ze swoich łóżek.